Vrijleggen gebitselement

Het komt wel eens voor dat tanden of kiezen niet op de normale tijd doorbreken. Dit noemen we geretineerde of geimpacteerde gebitselementen. Een bekend voorbeeld daarvan is de hoektand. Normaal breekt deze tussen het 10e en 13e jaar door maar kan ook lang op zich laten wachten. In dat geval helpen we de tand door hem vrij te leggen.

Orthodontist

Voor een geretineerd element zoals een niet doorbrekende hoektand verwijst de tandarts u meestal naar de orthodontist. Hij doet nader onderzoek en stelt een behandelplan op. Meestal verwijst de orthodontist u uiteindelijk door naar de kaakchirurg voor het vrijleggen van de tand.

Scan

Als wij een tand vrijleggen maken we soms eerst een 3D-scan met onze Cone Beam CT om de precieze ligging van de tand te bepalen. Afhankelijk van de positie van de geretineerde tand zijn er twee mogelijkheden:

Vrijleggen en plaatsen van slotje

We zoeken het element in de kaak op en plaatsen er een slotje of gouden kettinkje op. De orthodontist zal hierna m.b.v. een beugel de tand op de juiste plaats zetten.

Vrijleggen

Als de tand nog maar met een klein beetje bot en / of tandvlees bedekt is, verwijderen we dit zodat de tand zichtbaar is. Om te voorkomen dat het tandvlees weer dichtgroeit, doen we er een beetje wondverband in dat een week kan blijven zitten. De tand heeft nu alle ruimte om zelf door te breken. Na ongeveer twee weken kunt u terug naar de orthodontist voor eventuele verdere behandeling.

Deze behandeling wordt meestal poliklinisch en onder plaatselijke verdoving verricht en duurt ongeveer 10-20 minuten.

Oorzaken

Een tand kan niet doorbreken door:

  • Erfelijkheid
  • Te weinig ruimte
  • Trauma
  • Cysten/gezwellen

Maak een afspraak

Bent u doorverwezen naar de kaakchirurg voor het vrijleggen van een geretineerd element? Neem dan contact met op met Kaakchirurgie Leiderdorp voor een afspraak. In het Alrijne Ziekenhuis zijn onze specialisten u graag van dienst.