Implantaten

Implantaten zijn kunstwortels van titanium, waarop uw tandarts later een kroon, brug of ‘klik’ constructie kan maken. Het implantaat wordt door uw kaakchirurg als een schroef in de kaak geplaatst, waarna deze afhankelijk van de omstandigheden in 8 tot 12 weken in uw kaak vast kan groeien.

Voor het kunnen plaatsen van een implantaat moet voldoende kaakbot aanwezig zijn. Ook moet de rest van uw gebit gezond zijn. Tandvleesproblemen, roken en onvoldoende mondhygiëne geven een hogere kans op verlies van een implantaat in de toekomst.

Behandeling

Het plaatsen van het(de) implanta(a)t(en) vindt onder plaatselijke verdoving plaats. 1 uur voor de geplande start van de behandeling neemt u de tabletten antibioticum in en spoelt u de mond gedurende 1 minuut met chloorhexidine 0,12% mondspoelmiddel (PerioAid®). U krijgt hiervoor een recept van uw arts.

Na de verdoving wordt u tijdens de behandeling afgedekt met een steriele doek. De kaakchirurg schuift het tandvlees opzij. Soms is het nodig om de vorm van de kaak iets aan te passen. Hierna hoort u een aantal boortjes achter elkaar om het gaatje voldoende lang en breed te maken om het implantaat erin te kunnen schroeven. Na het plaatsen van het implantaat wordt hierop een dopje geplaatst dat afhankelijk van de omstandigheden wel of niet uit het tandvlees zal steken.

De hechtingen die vervolgens worden aangebracht lossen niet op. U krijgt een afspraak na ongeveer 10 dagen om deze door onze mondhygiënist te laten verwijderden.

Draagt u een tijdelijke partiële plaatprothese, dan wordt deze direct na de behandeling aan de nieuwe situatie aangepast.

Na afloop van de behandeling wordt een controle röntgenfoto gemaakt.

In de periode hierna moet het implantaat de kans krijgen om in uw kaak vast te groeien. Om dit zo goed mogelijk te laten verlopen mag het implantaat niet belast worden. Draagt u een volledige gebitsprothese, dan mag u deze niet dragen totdat de hechtingen zijn verwijderd. Hierna kunt u de prothese door uw tandarts laten aanpassen, zodat u hem (voor de ‘sier’) weer kunt dragen. Zowel partiële als volledige protheses mag u niet dragen tijdens het eten, aangezien de implantaten dan zo teveel belast zouden worden.

Nabezwaren

In de eerste uren na de behandeling kan zwelling ontstaan in de mond en de wang. U kunt deze zwelling tegengaan door de eerste uren te koelen met bijvoorbeeld een koelelement in een handdoek. U kunt deze afwisselend 10 minuten op en 10 minuten af tegen de wang leggen. Tevens neemt u de voorgeschreven pijn medicatie regelmatig.

Het dopje op het implantaat kan in een enkel geval los komen. Indien dit gebeurt is het van belang dat u spoedig tijdens kantooruren contact opneemt met de polikliniek om het dopje terug te laten plaatsen.

Mondhygiëne

Een goede mondhygiëne is zeer belangrijk voor het behoud van de implantaten. Totdat de hechtingen door onze mondhygiënist worden verwijderd, mag u het gebied van het implantaat niet poetsen. Na het poetsen van de rest van het gebit spoelt u na met chloorhexidine mondspoeling met nadruk op het geïmplanteerde gebied. Volg het advies van uw arts omtrent het aantal maal daags spoelen. Na het verwijderen van de hechtingen krijgt u nieuwe mondhygiëne instructies en kunt u meestal stoppen met het spoelmiddel. Daarnaast krijgt u vaak een handtandenborstel mee voor het poetsen van het geïmplanteerde gebied, aangezien er op het(de) net geplaatste implanta(a)t(en) nog niet met een elektrische borstel gepoetst mag(mogen) worden.

Controle ingroeiperiode

Na 8 tot 12 weken komt u op onze polikliek voor controle bij uw kaakchirurg. Er wordt een controle röntgenfoto gemaakt en de kaakchirurg zal controleren of het implantaat is vastgegroeid in uw kaak. Indien het dopje op het implantaat niet uitsteekt boven het tandvlees, zal dit vervangen worden door een dopje (tandvleesvormer) dat wel uit het tandvlees steekt. U krijgt hiervoor lokale verdoving, waarna de kaakchirurg een kleine opening maakt in het tandvlees en het dopje verwisselt.

Indien het implantaat goed is vastgegroeid in uw kaak kunt u bij uw tandarts een afspraak maken voor het vervaardigen van de constructie op het implantaat.

Graag ziet onze mondhygiënist in het Alrijne ziekenhuis u kort (1 week) nadat uw tandarts de kroon, brug of ‘klik’ constructie bij u in de mond heeft geplaatst terug. U krijgt dan opnieuw uitgebreide instructies over reiniging van het implantaat en de opbouw. Tevens adviseren wij u dringend het implantaat ieder (half) jaar te laten controleren. Dit is van essentieel belang voor het behoud van het implantaat. De mondhygiënist geeft aan op welke termijn u het beste voor controle kunt komen. Aangezien onze mondhygiënisten veel ervaring hebben met de behandeling van implantaten, zijn deze controles aan te raden. Dit is een klinische controle en betreft alleen uw implantaat. De gebitsreiniging kan bij uw eigen mondhygiënist/tandarts plaatsvinden.